Miljö & kvalitet

Miljö & kvalitet

Forsbergs viktigaste råmaterial är naturen och skogen så för oss på Forsberg är det en självklarhet att värna om naturen och miljön. Detta syns konkret för oss även i vardagen.

FSC® certifierad förpackningsproduktion

Forsbergs nya förpackningsfabrik har beviljats med FSC® spårbarhetscertifikat och rättigheter att använda FSC logon (FSC-C152977). FSC märket på en förpackning intygar att förpackningens råmaterial kommer från certifierade, väl omskötta skogar där principer för hållbar utveckling beaktas.

Ifall du är intresserad av en FSC certifierad förpackning, kontakta Forsbergs kundservice- eller försäljningsteam.

Vad är då FSC?

FSC - Forest Stewardship Council är en internationell, ideell och öppen organisation. Genom att välja FSC-märkta produkter kan konsumenter vara säkra på att produkten kommer från välskötta skogar. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar FSC:s varumärken.

FSC:s medlemmar har tillsammans utvecklat FSC:s Principer och Kriterier, den högsta standarden för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.
(Källa: https://fi.fsc.org/fi-fi/pa-svenska)

Forsberg är medlem i föreningen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Det finlänska Rinki signalerar företagsanvar

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Vi erbjuder konsumenterna ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av återvinning av glasförpackningsavfall.

Producentansvaret för förpackningar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Syftet med lagstiftningen är bland annat att spara på naturresurser och förebygga de olägenheter som miljön förorsakas.

(Källa: https://rinkiin.fi/var-verksamhet/)

På Forsberg sorteras allt avfall och största delen av avfallet återanvänds