Tryckta produkter

Det är inne med tryckta produkter

Visste du att kundtidningen i pappersformat som kommunikationsmedia fortfarande är överlägset nummer ett om kunden får välja? Betydelsen av en tryckt tidning med bra innehåll har ökat i samband med att den digitala sidan har vuxit fram.

Med hjälp av tryckta produkter kan man kommunicera lättförståeliga helheter till läsaren. Läsaren tar sig oftast mera tid att läsa det man kan hålla i handen.

Tryckta produkter är idag väldigt kostnadseffektiva. När innehållet är bra gjort kan man använda både artiklar och produktinformation i sociala medier och på hemsidan.

Kontakta oss tidigt i planeringsskedet för din tryckprodukt. Vi kan ge råd och tips för att undvika fallgropar på vägen. Det kan ibland vara svårt att förstå branschens vedertagna uttryck, men vi hjälper dig med begreppen och förklarar saker enkelt och förståeligt.