Feedex

Feedex

Ställer upp när det gäller

"Vi deltar ofta på olika tillställningar och på mässor. Forsbergs levererar en stor del av det tryckta material som vi delar ut till våra kunder. Leveranserna lyckas alltid inom utsatt tid, även när tidtabellen är ytterst stram. Förpackningslösningarna som Forsbergs kan erbjuda är verkligen fina. Vi använder dem när vi delar ut Speedex-hästfoderprov och förpackningen får också ofta mycket beröm.”

Johanna Sundqvist
VD

www.feedex.fi   www.speedex.fi