Lagrings- och distributionstjänster

Lagrings- och distributionstjänster

Forsberg erbjuder också lagrings- och distributionstjänster. Vi trycker, lagrar och sänder ut både marknadsföringsmaterial som t.ex. broschyrer till kundens distributörer runtom i världen och förpackningar eller specifikationer som går till kundens produktion. Genom denna  service kan du som kund slippa stora lager samtidigt som vi hjälper dig att hålla koll på vilka mängder det går åt.

Dessa tjänster justeras alltid enligt kundens behov. Kontakta oss för mera info.