Bloggauksen perusteet

Blogi Bloggauksen perusteet

Bloggauksen perusteet

Tämä päivitys käsittelee bloggaamista – mikä blogi on ja miksi bloggaamisesta on tullut niin suosittua?

1990-luvun puolivälissä yhä useammat alkoivat kirjoittaa internetissä julkaistavia artikkeleja. Aktiivisimmat päivittivät tekstejään usein ja saivat nimen “web logs”. Siitä juontaa juurensa nimitys blogi. Kiinnostus sisältörikkaita artikkeleja kohtaan kasvoi ja monet kirjoittajat saivat uskollisia lukijoita. Syntyi alusta, jolla pystyi ilmaisemaan mielipiteensä ilman median vaikutusta omiin kirjoituksiinsa.

Blogit ovat tulleet jäädäkseen. Ne ovat löytäneet roolinsa ja vakiintuneet osaksi yhteiskunnan viestintää. Monet saavat nykyisin jopa elantonsa blogitoiminnasta.  Blogissa voi ilmaista itseään haluamallaan tavalla helposti ja ilman suuria kustannuksia. Lukijat voivat myös kommentoida sisältöä. Monet yksityishenkilöt pitävät henkilökohtaista blogia. Yrityksen kannattaa pohtia, miksi blogi olisi tarpeen, mikä on strategia blogin suhteen – ja mitä sen avulla halutaan saavuttaa? Seuraavia kysymyksiä on hyvä miettiä:

  • Toimiiko blogi kuin avoin sähköpostiviesti asiakkaillesi?
  • Onko blogi strategisesti valittu viestintäkanava, johon viitataan muussa viestinnässä?
  • Onko kyseessä vain valikoituihin aiheisiin keskittyvä blogi?
  • Toimiiko blogi tavaramerkin vahvistajana?
  • Onko blogin tarkoitus kasvattaa liikevaihtoa?
  • Onko blogin tarkoitus yleisesti ottaen kasvattaa yrityksen lisäarvoa?
  • Kuinka aktiivisesti blogia päivitetään ja kuka sen käytännössä hoitaa?

On monia mielipiteitä siitä, mikä on avain hyvään blogiin tai miten hyvä ja vähemmän hyvä blogi eroavat toisistaan. Yksi yhdistävä tekijä keskusteluissa on sisältö. Toimivan blogin sisältö on hyvää ja kiinnostavaa. Seuraavaksi nousee tietenkin kysymys, millaista on hyvä sisältö. Sitä kysymystä on hyvä pohtia – millä haluaa bloginsa täyttää ja minkälaisen strategian valitsee. 

Forsbergin blogi tulee toimimaan tavaramerkkimme vahvistajana ja viestintäkanavana. Vuoden 2018 aikana käsittelyyn tulevat mm. seuraavat aiheet: paperivalinta, värinhallinta, vinkit ja niksit, uutiset, managment, markkinointi ja pakkaukset.

Viihdy seurassamme ja inspiroidu! Pia